Skip to main content

Mappeløse plasser

 Vi legger til rette for gode samarbeid med kommuner og private / offentlige aktører innen muskk, kunst, sport og kultur for og tilby mappeløse mestringsarenaer til et gitt antall unge rekruttert fra barnevern, bufetat og institusjoner. 

Dette vil vi skape: 

"Da vi kom inn til pedagogen på Poprommet og døren ble lukket, sto komfortsonen igjen utenfor rommet. Mappa lå igjen i bilen. Jeg hadde mest lyst til bare å løpe, men roen der inne fikk meg til å bli. Hun fikk meg til å føle at det var kun oss to i hele verden. Ingenting annet betydde noe. 

Hvem jeg var og hvor jeg kom fra hadde ingenting å si. Og den følelsen, akkurat den følelsen har vært ikke eksisterende i min verden. Det er akkurat DEN følelsen jeg har lett etter i så mange år.
Jeg var bare en jente som likte å synge". (sitat en av elevene).


#MUSIKKENSKALREDDEMENNESKENE #ALLESKALFÅ